Святовасилівська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Екзаменаційні білети на заміщення вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування провідного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
2. Поняття та система місцевого самоврядування. (статті 2).

3.  Право  на службу  в органах місцевого самоврядування  (стаття 5).

4. Виконання Державного бюджету України за видатками (Бюджетний Кодекс України, стаття 51).

5. Внутрішній фінансовий контроль та мета його здійснення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади .( Постанова КМУ № 685 від22.05.2002 р.)

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

  1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
  2.  Державні символи  України (стаття 20).
  3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).
  4. Розпорядники бюджетних коштів. Основні функції головних розпорядників коштів (статті 21,22).
  5.  Які статті видатків бюджету визнаються захищеними, назвіть основні з них.(Бюджетний кодекс України ст.. 55)                                                                                                        

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Форма правління в Україні (стаття 5). 
2.
Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

4. Порядок складання проектів кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 )

 5.Порядок розгляду та затвердження кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228)

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Конституційне право на працю (стаття 43).

2. Порядок формування  рад                                                                                                     3. Обов’язки громадянина України ( статті 65-68).

4. Бюджетний період (стаття 3).

5. Визначення понять: бюджет, бюджети місцевого самоврядування, бюджетне зобов’язання (стаття 2).

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

2. Сесія ради

3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття20).

4.  Що належить до витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів (ст.71.2).

5.Складові частини бюджету (Бюджетний кодекс України).

 

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Основні риси Української державності за Конституцією України (ст.ст.1,2)

2 Депутат ради

3. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
4. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).                                                 5. Бюджети місцевого самоврядування (ст. 2).

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1.Найважливіші функції держави (стаття 17).
2.
Законодавство про місцеве самоврядування

 3. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
4.
Доступність інформації про бюджет (Бюджетний кодекс України ст.28.)

5. Сесія ради ( стаття 46).

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Основні розділи Конституцї України
2. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 11).

3. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

4. Складові частини бюджету (Бюджетний кодекс України ст.13.)

5.Джерела фінансування бюджету (Бюджетний кодекс України ст.15.)

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Конституційне право на охорону здоров’я  (стаття 49).
2.
Законодавство про місцеве самоврядування

3. Граничний  вік перебування  на службі  в органах місцевого самоврядування (стаття  18)

4.Субєкти відповідальності  за корупційні  правопорушення ( стаття 4)

5. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин  (Бюджетний кодекс України ст.81.)

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

 

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Право громадянина на України  на вибори (стаття 70).
2
Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Фінансовий контроль (стаття 12).
4.Кадровий резерв  служби в органах місцевого самоврядування (стаття  16)

5. Виконання Державного бюджету України за видатками (Бюджетний Кодекс України, стаття 51).

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Повноваження виконавчих  органів  сільських, селищних, міських рад.

 2. Депутат ради

3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

4. Особливості  звільнення  з роботи осіб , які вчинили  корупційне  правопорушення  (стаття 22)

5. Розпорядники бюджетних коштів. Основні функції головних розпорядників коштів (статті 21,22).

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Конституційний статус  державної мови та мов національних меншин України (стаття  10).

2.  Основні  права посадових осіб місцевого самоврядування (статті  9).

3. Субєкти , які здійснюють  заходи щодо запобігання  і протидії  корупції (стаття5).
4.Порядок формування рад (стаття 45)

5. Бюджетна класифікація. Класифікація доходів та видатків бюджету (Бюджетний Кодекс України, статті 8, 9 ,10

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
2.  Декларація доходів посадових осіб місцевого самоврядування (ст.13)

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
4.
Підстави внесення змін до кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету та плану спеціального фонду кошторисів (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228)

 5.Учасники бюджетного процесу та їх повноваження (Бюджетний Кодекс України, статті 20, 21, 22).
 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради Бараненко В.О.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Повноваження Верховної ради України (ст.85)
2. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття20)

3Ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст.15)

4. Які статті видатків бюджету визнаються захищеними, назвіть основні з них.(Бюджетний кодекс України ст.. 55)

5.За рахунок яких надходжень формується фонд охорони навколишнього природного середовища?( Постанова КМУ №634 від 07.05.98р.)

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради  Бараненко В.О.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Основні розділи Конституцією України

2. Загальна та  виключна компетенція сільських, селищних, міських рад.

3. Обмеження щодо використання  службового становища, сумісництва ат суміщення з іншими видами діяльності (ст.6,7)

4  Бюджетні призначення (Бюджетний Кодекс України, статті 23, 46).).

5.Формування дохідної частини спеціального фонду (Бюджетний кодекс України)

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь