Святовасилівська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Екзаменаційні білети на заміщення вакантної посади спеціаліста І категорії відділу правової роботи, НС та мобілізаційної роботи виконкому сільської ради

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую     Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 


для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
2. Поняття місцевого самоврядування. (статті 2).

3.  Право  на службу  в органах місцевого самоврядування  (стаття 5).

4. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5.                               Основні завдання відділу взаємодії з правоохоронними органами,  оборонної, мобілізаційної режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України?

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

  1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).
  2.  Державні символи  України (стаття 20).
  3. Сесія ради (стаття 46).
  4. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

5. З якою метою встановлюється і на кого поширюється військово-транспортний обов’язок?(ст.6 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).Катастрофа. Дайте визначення.

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую   Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Форма правління в Україні (стаття 5). 
2.
Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

3. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).

4. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

5. Хто може бути призваним на альтернативну (невійськову) службу?  (ст.2 Закону України „Про альтернативну (невійськову службу”).Які дії передбачає оповіщення?

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Конституційне право на працю (стаття 43).

2. Виконавчий апарат районної, обласної ради (стаття 58).                                        

3. Обов’язки громадянина України ( статті 65-68).

4. Основні принципи місцевого самоврядування (стаття 4).

5. Дати визначення термінів „прикордонна смуга”, „контрольований прикордонний район” (п.2 постанови КМУ від 27.07.1998 №1147 „Про прикордонний режим”).Порядок реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую    Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

2. Сесія ради ( стаття 46).

3. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття18).

4. Оскарження рiшень з питань свободи пересування, вiльного вибору мiсця проживання, реєстрацiї мiсця проживання чи мiсця перебування особи, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади, посадових i службових осіб стаття 14 . 

5. Порядок створення громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону (ст.4 Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”). Техногенна безпека.

 

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую  Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Державний бюджет України (стаття 96).

2 Постійні комісії ради (стаття 47).

3. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).
4. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).                                                 5. Що називають правовим режимом воєнного часу? (Закон України „Про правовий режим воєнного часу”).Що таке надзвичайна ситуація?

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую      Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад  посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1.Найважливіші функції держави (стаття 17).
2.
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59).            3. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14).
4. . Делеговані повноваження місцевих рад у галузі оборонної роботи (ст. 36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).Рівні видів надзвичайних ситуацій 5. Сесія ради ( стаття 46).

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую   Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Державні символи України (стаття 20).
2.
Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на заняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 11).

3. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).

4. Місцеві ініціативи (стаття 9).

5. Хто може і хто не може бути членом громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону? (ст.12 Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”). Що таке «цивільний захист»?

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую   Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Конституційне право на охорону здоров’я  (стаття 49).
2.
Система  місцевого самоврядування  (стаття 5).

3. Граничний  вік перебування  на службі  в органах місцевого самоврядування (стаття  20)

4.Субєкти відповідальності  за корупційні  правопорушення ( стаття 4)

5. Відповідальність за порушення Законодавства України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію(ст.26 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).Назвіть види надзвичайних ситуацій.

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую       Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Право громадян ина ЦУкраїни  на вибори (стаття 70).
2
Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).

3. Фінансовий контроль (стаття 12).
4.Кадровий резерв  служби в органах місцевого самоврядування (стаття  16)

5. З якою метою установлюється військовий обов’язок? (п.2 ст.1 Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу”).Розкрийте поняття – «небезпечна подія».

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую  Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).
2. Повноваження   депутата ради (стаття 49) .

3. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

4. Особливості  звільнення  з роботи осіб , які вчинили  корупційне  правопорушення  (стаття 22)

5. Дати визначення понять „мобілізаційна підготовка” та „мобілізація” (ст.1 Закону України „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”).Що таке аварія?

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую  Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Визнання  найвищої соціальної цінності  України (стаття  3).

2.  Основні  права посадових осіб місцевого самоврядування (статті  9).

3. Субєкти , які здійснюють  заходи щодо запобігання  і протидії  корупції (стаття5).
4.Порядок формування рад (стаття 45)

5. Дати визначення термінів „прикордонна смуга”, „контрольований прикордонний район” (п.2 постанови КМУ від 27.07.1998 №1147 „Про прикордонний режим”).Порядок реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків.

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
2.
 Щорічні та додаткові   відпустки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 21).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).
4.
Оскарження рiшень з питань свободи пересування, вiльного вибору мiсця проживання, реєстрацiї мiсця проживання чи мiсця перебування особи, дiй чи бездiяльностi органiв державної влади, посадових i службових осіб стаття 14 . 

5. Основні аспекти Положення про відділ взаємодії з правоохоронними органами,  оборонної, мобілізаційної режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій. Що таке аварійно-рятувальне формування?

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую   Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

 

1. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
2.
Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття18)

3. Відповідальність за порушення  законодавства про службу в органах місцевого самоврядування (стаття 23, 24).

4. Кадровий резерв  служби в органах місцевого самоврядування (стаття  16)

 5. Основні завдання відділу взаємодії з правоохоронними органами,  оборонної, мобілізаційної режимно-секретної роботи та з питань надзвичайних ситуацій. Відносини, що регулюються Кодексом цивільного захисту України?

 

СВЯТОВАСИЛІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА

Затверджую Голова конкурсної комісії виконавчого комітету  сільської ради

Бараненко В.О._________

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 посадових осіб  у виконавчому комітету сільської ради

1. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

2. Постійні комісії ради (стаття 47).

3. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

 4. Субєкти відповідальності  за корупційні  правопорушення ( стаття 4)

5. Надати класифікацію пунктів пропуску через державний кордон:

- за категоріями;

- за видами сполучення;

- за характером транспортних перевезень;

- за режимом функціонування;

- за часом роботи.

Розкрийте поняття – «стихійне лихо».

 

 

 

 

 

 


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь