Святовасилівська громада
Дніпропетровська область, Дніпровський район

Оголошення про конкурс!

Оголошення щодо визначення виконавця (ліцитатора) проведення земельних торгів (у формі аукціону) з продажу права оренди  по зазначеним земельним ділянках

З метою забезпечення організації та проведення земельних торгів у формі аукціону з набуття права оренди на вільні від забудови земельні ділянки, виконавчим комітетом Святовасилівської сільської ради приймаються заявки щодо визначення виконавця (ліцитатора) на проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди  по зазначеним земельним ділянках:

№ п/п

Місцезнаходження земельної ділянки кадастровий номер

Орієнтовна

 площа, га

Цільове призначення

1

За межами с.Голубинівка

1225086200:01:001:0052

 

5,5356

16.00  землі запасу

2

За межами с. Голубинівка

1225086200:01:001:0057

 

10,0997

16.00  землі запасу

3

За межами с. Якимівка

1225086200:01:002:0044

 

3,9067

16.00  землі запасу

4

За межами с. Якимівка

1225086200:01:002:0052

 

1,2618

16.00  землі запасу

5

За межами с. Якимівка

1225086200:01:002:0051

 

1,5098га

16.00  землі запасу

6

За межами с. Наталівка

1225084000:01:001:0068

 

7,1026

16.00  землі запасу

7

За межами с. Наталівка

1225084000:01:081:0573

 

5,6164

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

8

За межами с. Наталівка

1225084000:01:001:0089

 

5,230

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

9

За межами с. Наталівка

1225084000:01:022:0295

 

5,680

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

10

За межами с. Наталівка

1225084000: 01: 331: 1019

8,1051

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

УМОВИ КОНКУРСУ:

Переможець конкурсу забезпечує фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до вимог абзацу другого пункту п’ятого статті 136 Земельного кодексу України;

Витрати на підготовку лотів до продажу, організацію і проведення земельних торгів, у тому числі виплата винагороди Виконавцю земельних торгів, здійснюватимуться без витрачання бюджетних коштів.

Винагорода виконавця земельних торгів встановлюється у розмірі 50 відсотків річної плати за користування земельною ділянкою (у разі продажу прав на земельну ділянку (оренди, суперфіцію, емфітевзису), але не більш як 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний лот.

 Переможець повинен:

-  забезпечити фінансування підготовки лоту та забезпечити підготовку лоту до продажу права оренди на земельних торгах, а також проведення земельних торгів за власний рахунок на підставі відповідних договорів між Організатором та Виконавцем земельних торгів з наступним відшкодуванням витрат покупцем лоту у відповідності до пункту 5 статті 136 Земельного кодексу України;

Підготовка лоту до продажу, яку забезпечує Виконавець, включає:

1) розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та його погодження у встановленому законом порядку;

2) державну реєстрацію земельної ділянки

3) державну реєстрацію речового права на земельну ділянку

4) отримання витягу про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

- забезпечити наявність належного оснащення для проведення торгів, демонстрації та продажу лоту;

- розмістити на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, відеозапис торгів і повідомлення про результати торгів за кожним лотом;

Претендент на участь у конкурсі повинен володіти необхідними технічним і технологічним  забезпеченням та у складі якого повинні працювати за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та надати послуги по виконанню робіт із землеустрою з урахуванням відповідних законодавчих та нормативних вимог до таких робіт.

Проект землеустрою розробляється організацією відповідно до вимог земельного, містобудівного, пам’ятко-охоронного законодавста.

При розміщенні оголошення про проведення торгів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері земельних відносин, воно має містити фотографічні зображення земельних ділянок, скан-копії документів та матеріалів на лот.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу. У конверті мають бути підтвердні документи з їхнім описом та окремий запечатаний конверт із конкурсною пропозицією.

 У разі неповноти поданих документів або несвоєчасності їхнього подання, претендент до участі в конкурсі не допускається, про що його письмово повідомляє голова комісії із зазначенням підстав відмови.

Конверти претендентів із конкурсною пропозицією розпечатуються на засіданні комісії.

Відповідальність за достовірність поданої інформації покладається на претендента. У разі виявлення недостовірної інформації конкурсант не допускається до участі у конкурсі.

 Обрання переможця із числа учасників конкурсу оцінюватиметься по балам конкурсної пропозиції за такими критеріями:

 1) Кількість проданих лотів:

3 бали − найбільша пропозиція; 2 бали − друга за найбільшою пропозиція; 1 бал − інші пропозиції.

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової:

(коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

3 бали – перший за найбільшим показником;  2 бали − другий за найбільшим показником; 1 бал − найменший показник.

 3) запропонована учасником конкурсу вартість робіт з підготовки земельних ділянок до проведення земельних торгів (розроблення, погодження та реєстрація земельної ділянки):

15 балів − найменша пропозиція; 12 балів − друга за найменшою пропозиція; 8 балів − третя за найменшою пропозиція; 7 балів − інші пропозиції;

 4) запропонований учасником конкурсу строк виконання послуг (робіт):

5 балів − найменша пропозиція; 4 бали − друга за найменшою пропозиція; 3 бали − інші пропозиції;

5)Кількість робіт із землеустрою виконаних у  Дніпропетровській області у  період з 01.01.2019р. по 01.07.2020р.; 15 балів -  найбільший показник; 12 балів - другий за найбільшим показником; 8 балів - найменший показник.

 

 6) Підчас обрання переможця конкурсу додатково будуть оцінюватися та враховуватися наявність обладнання та матеріально-технічної бази; наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних робіт; договори про надання аналогічних послуг, ділова репутація конкурсанта тощо.

 Перелік документів, які подаються на конкурс:

 1. Заява про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з проведення земельних торгів;

 2. Згода на обробку персональних даних  (для претендента – фізичної особи-підприємця);

 3. Копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

 4. Копії документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів (за наявності);

5. Довідка у довільній формі про наявність необхідного для розроблення документації із землеустрою технічного і технологічного забезпечення;

6. Копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

7. Довідка претендента у довільній формі про наявність обладнання та матеріально технічної бази, необхідних для виконання послуг з проведення земельних торгів;

 8. Довідка претендента у довільній формі про наявність досвіду роботи у сфері надання послуг, з переліком проданих протягом 2018-2019 років лотів (довідка надається на фірмовому бланку за підписом претендента та завірена його печаткою (за наявності), договір про надання аналогічних послуг, завірений печаткою претендента (за наявності).

9. Інформація, у вигляді довідки в довільній формі на бланку та завірена підписом і печаткою (за наявності) претендента:

- про те, що відомості про юридичну особу, яка є претендентом не вносились до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;

- щодо не притягнення претендента до відповідальності протягом останніх трьох років за порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів (тендерів);

-  фізична особа, яка є претендентом, або службова (посадова) особа претендента, яка підписала конкурсну пропозицію, не була засуджена за злочин, учинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

- згода на фінансування підготовки лоту до продажу та проведення земельних торгів.

 10. Конкурсна пропозиція в окремо запечатаному конверті:

 1) Кількість проданих лотів на земельних торгах за 2019-2020 роки (із зазначенням адреси розміщення земельної ділянки, її площі та цільового використання);

 2) Показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової (із зазначенням загальної суми стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів  та загальна суми ціни продажу лотів);

(коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу лота відносно стартової, який вираховується при діленні загальної суми ціни продажу на загальну суму стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів)

Формула розрахунку коефіцієнта Кф=А/В, де:

Кф - коефіцієнт - показник порівняльної характеристики ціни продажу земельних ділянок відносно стартової;

А - загальна сума ціни продажу лотів;

В - загальна сума стартової ціни проданих земельних ділянок або прав на них при проведенні земельних торгів;

 3) Пропозиція про вартість виконання землевпорядних послуг (робіт) з урахуванням податку на додану вартість;

 4) Інформація щодо строку виконання послуг (робіт) із підготовки лотів до продажу (в календарних днях);

5) Кількість робіт із землеустрою виконаних у  Дніпропетровській області у  період з 01.01.2019р. по 01.07.2020р.

 6) Інша документація, яка може бути врахована конкурсною комісією для встановлення переваг конкурсанта у сфері земельних торгів перед іншими учасниками конкурсу.

 Усі сторінки документів, що надаються претендентом повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України.

У разі подачі  документів одним претендентом договір буде укладений з ним.

 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ : 21.07.2020 о 08.00 в приміщенні Святовасилівської сільської ради ,с-ще Святовасилівка, вул..Центральна,2

 

ПОШТОВА АДРЕСА, ЗА ЯКОЮ подаються документи: 52433 , с-ще Святовасилівка , вул.Центральна,2  Солонянський район Дніпропетровська область

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь